Mondi4You Bewind0
0
00
Bewindvoering

Wat is bewindvoering?


Bewindvoering houdt in het verzorgen van een verantwoord financieel beheer van de onderbewindgestelde. 

Wanneer is het verstandig om bewindvoering aan te vragen? 

 • als u geestelijk niet in staat bent uw financiën te beheren
 • als de administratie niet meer te overzien is
 • als de financiële post niet meer wordt geopend
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
 • als er schulden zijn ontstaan 

Aanvang beschermingsbewind?


Als de kantonrechter heeft besloten dat een beschermingsbewind op zijn plaats is, kan het traject officieel starten. Vanaf dat moment zal Mondi4You Bewindde financiën van de cliënt beheren.  


Werkzaamheden bewindvoerder:

 • Intake / kennismakingsgesprek
 • opstellen budgetplan met inkomsten, uitgaven, schulden, bezittingen en vorderingen
 • plan van aanpak maken
 • begeleiden aanvraag bewind en mee naar zitting
 • boedelbeschrijving maken
 • het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan 
 • verzorgen van belastingaangifte (box 1)
 • aanvragen belastingtoeslagen
 • ondersteunen/begeleiden aanvragen van uitkeringen
 • aanvragen kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • aanvragen bijzondere bijstand o.a. voor het vergoeden van de bewindvoering
 • bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en eventueel in beroep gaan
 • declareren bij de (zorg)verzekering
 • controleren en betalen van bijdrage AWBZ
 • beheer verzekeringen (afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen)
 • de contacten met diverse instellingen /instanties
 • afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
 • behandeling van post
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording
 • contact onderhouden met aanspreekpunt
 • telefonische bereikbaar zijn voor klant tijdens bereikbaarheidstijden
 • inlog aanmaken voor online inzage kasboek voor klant
 • begeleiden aanvraag schuldhulpverlening
 • informeren WSNP bewindvoerder / schuldhulp

Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van bewindvoering te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent.Mondi4You Bewind    06 - 344 22 633